Chính Sách Đổi Trả

Những trường hợp in lại hoặc đền bù:

  • Lỗi nội dung: Khách hàng đã duyệt nội dung nhưng thành phẩm sai nội dung. Hoặc mất nét chữ so với mẫu khách hàng đã duyệt.
  • Lỗi màu sắc: Khách hàng đã duyệt màu sắc nhưng thành phẩm sai màu.
  • Lỗi thành phẩm: Thành phẩm in sai quy cách in như: sai kích thước, cán màng sai,…
  • Lỗi khách quan: Sản phẩm in của khách hàng bị các sự cố như: ướt, nấm mốc, nhăn nheo,… trong quá trình nhân viên In Ấn Thịnh Phát  bảo quản hoặc vận chuyển.

Những trường hợp không in lại hoặc đền bù:

  • Lỗi nội dung: Khách hàng duyệt nội dung sai nên khi thành phẩm in sai nội dung.
  • Lỗi màu sắc: Khách hàng không đưa mẫu canh màu. Hoặc không duyệt màu trước khi in, nên khi thành phẩm in sai lệch màu sắc.
  • Lỗi thành phẩm: Thành phẩm sai quy cách in nhưng có thể xử lý bằng kỹ thuật để khắc phục sự cố.
  • Lỗi khách quan: Sản phẩm in của khách hàng bị các sự cố như: ướt, nấm mốc, nhăn nheo,… trong quá trình giao nhận của khách hàng và vận chuyển tại các chành xe.