IN BAO THƯ

 

1. Bao thư nhỏ:

– In offset

– Kích thước: 12 x 22 cm (đựng tờ 1/3 A4)

– Giấy Fort 100, Fort 120 , hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng

– Bế dán, không keo nắp, hoặ có keo nắp.

2. Bao thư trung:

– In offset

– Kích thước: 17 x 23 cm (đựng tờ 1/2 A4)

– Giấy Fort 100, Fort 120 , hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng

– Bế dán, không keo nắp, hoặ có keo nắp.

3. Bao thư lớn:

– In offset (vùng in 23x33cm)

– Giấy Fort 100, Fort 120 , hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng

– Bế dán, không keo nắp, hoặ có keo nắp.