IN TỜ RƠI – TỜ GẤP

 

– Thông số kỹ thuật:

+ Tờ rơi A5: (210 X 150)mm
+ Tờ rơi A4: (297 X 210)mm
+  Tờ rơi A3: (420 X 300)mm
(hoặc kích thước khác theo yêu cầu khách hàng)
Qui cách: In 1 mặt, 2 mặt bằng công nghệ in Offset 4 màu,
cắt thành phẩm (cán màng hoặc cấn bế theo yêu cầu khách hàng)
Định lượng giấy: Couche 120gsm, C150gsm, C200gsm, C250gsm…..
(hoặc định lượng giấy khác theo yêu cầu)