IN BIỂU MẪU – PHIẾU THU CHI

 

– Thông số kỹ thuật:

Kích thước thành phẩm: Theo yêu cầu của khách hàng.
Qui cách : In Offset 1 – 4 màu 1 mặt, đóng số nhảy, bế răng cưa, đóng cuốn thành phẩm (100 tờ/ cuốn)
Định lượng giấy : Fort 70gsm – Cacbonless 3 liên.